19 Mart 2021
217
ABONE OL

Myndos Antik Kenti

Myndos ya da Türkçede okunuşuyla Mindos, Antik yazarların sıkça sözünü ettiği, Mausolos'un kurmuş olduğu bir şehirdir. Yine bir antik yazar kabul edilebilecek olan Homeros’un İlyada'sında Truva yakınında, truvalılarla iyi geçinen bir Leleg kentinden bahsedilirken de bu kente atıf yapıldığı tahmin edilmektedir. Milattan önce. 2. yüzyılda Palamindos adı verilen kent Lelegler tarafından kurulan 8 kentten biri olarak kayıtlara geçmektedir. Diğer Leleg kentleri ise, Termera, Side, Madnasa, Padasa, Uranium, Telmessos ve Theangela/Syangela şeklinde sıralanabilmektedir.

Myndos Antik Kenti

Yunan tarihçi Strabon'un yorumuyla milattan önce 4. yüzyılın ortalarına doğru halkın çoğunluğu Halikarnasos'a Karya Satrapı Mausolos tarafından yaşamaya mecbur bırakılırken 8 kentten biri olan Myndos'a dokunulmamış ve dönemin modern mimari yapılanmasıyla etrafı sur duvarlarla çevrilmeye başlanmıştır. Roma imparatorluk çağında Myndos üzerinde büyük etkileri olduğu bahsedilirken, kentin büyük bir bölümü Mausolos tarafından kurulan yeni kente ait olmaktadır.

Rivayetlerden biri de milattan önce 334'te Büyük İskender'in Myndos'u kuşattığı ancak kenti ele geçirememesi üzerine Halikarnasos'a ilerlediği yönündedir. Büyük İskender'in komutanlarından Ptolemaios ve Asandros milattan önce 333 yılındaysa Karya Satrapı Orontobatesii yenilgiye uğratmasıyla bütün Karya bölgesi Büyük İskender’in eline geçmiştir.

Büyük İskender'in ölümünden sonra ilk olarak merkezi Mısır'da bulunan Ptolemaioslar hanedanlığı ve sonrasında Lysimakhos Hanedanlığı'nın hakimiyeti altına geçmiştir.

Milattan önce 201 yılındaki Lade Deniz Savaşı'nda Rodos donanmasının kente sığınmasının ardından M.Ö. 197'de Myndos, Rodos'un koruması altına alınmakta ve ardından M.Ö. 196 yılında Suriye Kralı'nın Antiokhos'a karşı Rodos'la iş birliği yapmasıyla bağımsızlaşma başlamaktadır.

İlerleyen dönemde Pergamon Krallığı idaresine geçen Myndos M.Ö. 133'de III. Attalos'un bıraktığı vasiyetname ile Roma İmparatorluğu'nun küçük Asya kentlerinden biri haline gelmiştir. M.Ö. 44 yılında Sezar'ın öldürülmesinin ardından Roma İmparatorluğu adı altında Anadolu'da hakimiyet sürdüren Brutus ve Cassius'un Marcus Antonius tarafından yenilgiye uğratılması ile tekrar Rodos'un hakimiyetine geçen kent kısa bir süre sonra sert yönetim tarzı ile çıkan huzursuzluklar sonucu Roma egemenliği altına girmeyi tercih etmiştir.

Eparchiası'na bağlı piskoposluk merkezine dönüşen kent bu dönemde 'Amyndos' adını almıştır.

0 Yorum

Benzer İçerikler

GEZİ REHBERİ
Bodrum Küdür Koyu
Bodrum Küdür Koyu
19.03.2021
94
GEZİ REHBERİ
Ortakent Halk Plajı
Ortakent Halk Plajı
19.03.2021
114
GEZİ REHBERİ
Bodrum Piknik Alanları
Bodrum Piknik Alanları
19.03.2021
192
GEZİ REHBERİ
Myndos Antik Kenti
Myndos Antik Kenti
19.03.2021
217
GEZİ REHBERİ
Bodrum Leleg Yolu
Bodrum Leleg Yolu
19.03.2021
142
GEZİ REHBERİ
Bodrum Osmanlı Tersanesi
Bodrum Osmanlı Tersanesi
19.03.2021
169