29 Temmuz 2020
2386
ABONE OL

Üyelik Sözleşmesi

a) www.bodrumekspres.com/ internet sitesinin faaliyetlerini yürüten EYMEN PETROKİMYA VE PETROL ÜRÜNLERİ SAN. TİC. LTD. ŞTİ. (Bundan BODRUM EKSPRES olarak anılacaktır.)

Üyelik Sözleşmesi

Üyelik Sözleşmesi

1-) Taraflar

a) www.bodrumekspres.com/ internet sitesinin faaliyetlerini yürüten EYMEN PETROKİMYA VE PETROL ÜRÜNLERİ SAN. TİC. LTD. ŞTİ. (Bundan BODRUM EKSPRES olarak anılacaktır)

b) www.bodrumekspres.com/ internet sitesine üye olan internet kullanıcısı (“Üye”)

2-) Sözleşmenin Konusu

İşbu Sözleşme’nin konusu BODRUM EKSPRES Sistemi’nin sahip olduğu internet sitesi www.bodrumekspres.com/ ‘dan üyenin faydalanma şartlarının belirlenmesidir.

3-) Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

3.1. Üye, www.bodrumekspres.com/ internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu, BODRUM EKSPRES Sistemi’nin bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

3.2. Üye, BODRUM EKSPRES Sistemi tarafından kendisine verilmiş olan şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara veremez, üyenin söz konusu şifreyi kullanma hakkı bizzat kendisine aittir. Bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından BODRUM EKSPRES Sistemi’ne karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, BODRUM EKSPRES Sistemi’nin söz konusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır.

3.3. Üye, www.bodrumekspres.com/ internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran üyeyi bağlayacaktır.

3.4. Üye, www.bodrumekspres.com/ internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virüs, truva atı, vb.) ve işlemlerde bulunamaz.

3.5.  www.bodrumekspres.com/ internet sitesinde üyeler tarafından beyan edilen, yazılan, kullanılan fikir ve düşünceler, tamamen üyelerin kendi kişisel görüşleridir ve görüş sahibini bağlar. Bu görüş ve düşüncelerin BODRUM EKSPRES Sistemi ile hiçbir ilgi ve bağlantısı yoktur.  BODRUM EKSPRES Sistemi’nin üyenin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan ve üçüncü kişilerin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üyenin uğrayabileceği zararlardan dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

3.6. BODRUM EKSPRES Sistemi, üye verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından ve üye yazılım ve verilerine gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu olmayacaktır. Üye, www.bodrumekspres.com/ internet sitesinin kullanılmasından dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar yüzünden BODRUM EKSPRES Sistemi’nden tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir.

3.7. Üye, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı kabul etmiştir. Aksi takdirde, bundan doğacak hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen üyeye aittir.

3.8. İşbu üyelik sözleşmesi içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, BODRUM EKSPRES Sistemi’ni bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ayrı tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, BODRUM EKSPRES Sistemi’nin üyeye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.

3.9. BODRUM EKSPRES Sistemi’nin her zaman tek taraflı olarak gerektiğinde üyenin üyeliğini silme, müşteriye ait dosya, belge ve bilgileri silme hakkı vardır. Üye işbu tasarrufu önceden kabul eder. Bu durumda, BODRUM EKSPRES Sistemi’nin hiçbir sorumluluğu yoktur.

3.10. www.bodrumekspres.com/ internet sitesi yazılım ve tasarımı BODRUM EKSPRES Sistemi mülkiyetinde olup, bunlara ilişkin telif hakkı ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları ilgili kanunlarca korunmakta olup, bunlar üye tarafından izinsiz kullanılamaz, iktisap edilemez ve değiştirilemez. Bu web sitesinde adı geçen başkaca şirketler ve ürünleri sahiplerinin ticari markalarıdır ve ayrıca fikri mülkiyet hakları kapsamında korunmaktadır.

3.11. www.bodrumekspres.com/ web sitesinin virüs ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbir alınmıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcının, kendi virüs koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda üye, BODRUM EKSPRES Sistemi web sitesine girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.

3.12. BODRUM EKSPRES Sistemi sitenin içeriğini dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme ya da sona erdirme veya www.bodrumekspres.com/ web sitesinde kayıtlı kullanıcı bilgi ve verilerini silme hakkını saklı tutar.

3.13. BODRUM EKSPRES Sistemi, üyelik sözleşmesinin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. Değiştirilen, güncellenen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde tüm üyeler bakımından hüküm ifade edecektir.

3.14. Taraflar, BODRUM EKSPRES Sistemi’ne ait tüm bilgisayar kayıtlarının tek ve gerçek münhasır delil olarak, HUMK madde 287′ye uygun şekilde esas alınacağını ve söz konusu kayıtların bir delil sözleşmesi teşkil ettiği hususunu kabul ve beyan eder.

4-) Gizlilik

4.1. BODRUM EKSPRES Sistemi tarafından www.bodrumekspres.com/ internet sitesinin iyileştirilmesi, geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde siteye erişmek için kullanılan İnternet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, Siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan Web sitesinin Internet adresi gibi birtakım bilgiler toplanabilir.

4.2. BODRUM EKSPRES Sistemi, üyenin kişisel bilgilerini yasal bir zorunluluk olarak istendiğinde veya (a) yasal gereklere uygun hareket etmek veya BODRUM EKSPRES Sistemi’ne tebliğ edilen yasal işlemlere uymak; (b) BODRUM EKSPRES Sistemi ve www.bodrumekspres.com/ web sitesi ailesinin haklarını ve mülkiyetini korumak ve savunmak için gerekli olduğuna iyi niyetle kanaat getirdiği hallerde açıklayabilir.

4.3. Kredi Kartı bilgileri kesinlikle saklanmaz veya ödeme aşamasında doğrudan İyzico Altyapısının Güvenli Ortak Ödeme Sistemi’ne yönlendirilir.

4.4. BODRUM EKSPRES Sistemi işbu üyelik sözleşmesi uyarınca, üyelerinin kendisinde kayıtlı elektronik posta adreslerine standart ürün teslim, bilgilendirme ve kampanya mailleri ve cep telefonlarına bilgilendirme SMS’leri gönderme yetkisine sahip olmakla beraber, üye işbu üyelik sözleşmesini onaylamasıyla beraber bilgilendirme maillerinin elektronik posta adresine ve bilgilendirme SMS’lerinin cep telefonuna gönderilmesini kabul etmiş sayılacaktır.

5-) Sözleşmenin Feshi

İşbu sözleşme üyenin üyeliğini iptal etmesi veya BODRUM EKSPRES Sistemi tarafından üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır. BODRUM EKSPRES Sistemi, üyenin üyelik sözleşmesinin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi durumunda üyenin üyeliğini iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecektir.

6-) İhtilaflerin Halli

İşbu sözleşmeye ilişkin ihtilaflerde Türkiye Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

7-) Yürürlük

Üyenin, üyelik kaydı yapması üyenin üyelik sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri okuduğu ve üyelik sözleşmesinde yer alan maddeleri kabul ettiği anlamına gelir. İşbu Sözleşme üyenin üye olması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlüğe girmiştir.

0 Yorum

Benzer İçerikler

Künye
29.07.2020
1659
Üyelik Sözleşmesi
29.07.2020
2386