11 Şubat 2022
238
ABONE OL

100/2000 YÖK Doktora Bursu Nedir?

Ülkemizin 2023 yılında dünyanın 10 büyük ekonomisinden birisi olma hedefi dikkate alındığında, bu hedefe ulaşabilmesi ancak nitelikli bilgi üretimi ve özellikle de nitelikli insan faktörü ile mümkün olabilecektir.

100/2000 YÖK Doktora Bursu Nedir?

100 / 2000 YÖK Doktora Bursları Projesi kapsamında ülkemiz için öncelikli alanlarında nitelikli bilgi üretmek amaçlı doktoralı insan kaynağına olan ihtiyacını karşılamak üzere, devlet üniversitelerindeki doktora programlarında öğrenim gören öğrencileri desteklemek için, 100/2000 YÖK Doktora Bursları adı altında verilen burslardır.

Hangi Ülkelerde Benzer Burslar Vardır?

Küresel rekabet ortamında ülkelerin pozisyonlarının belirlenmesinde yükseköğretim odaklı süreçlerindeki performanslarının etkisi oldukça önemlidir. Bu kapsamda birçok ülkede yükseköğretim odaklı rekabete açık ve özellikle araştırmacı insan kaynağının geliştirilmesine yönelik programlar başlatılmıştır, bunlardan bazıları ise şu şekilde sıralanabilir;

  • Almanya Excellence Initiative
  • Çin Project 985 ve Project 865
  • Kore Brain Korea 21 programme
  • Japonya Global 30
  • Tayvan Top Universities Project
  • Rusya 5-100 Project

Türkiye'deki Doktora Eğitimindeki Önemi Nedir?

Ülkemizin bilim, teknoloji ve yenilik politikalarında yükseköğretim odaklı hedeflerinin arasında "Doktora Derecesine Sahip İnsan Kaynağının Nicelik ve Nitelik Olarak Artırılmasına Yönelik Çalışmalar Yapılması" yer almaktadır.

Ülkemiz bu kapsamda durum analizi yapıldığında doktoralı insan kaynağı oranında 1000 kişiye yaklaşık 0.4 doktoralı insan kaynağı düşmektedir. Bu oran Çin'de, 2.2, ABD'de 1.7, Avrupa Birliğinde 1.5, Güney Kore'de 1.4, Kanada'da 1.2, Japonya'da 1.1'dir.

100 / 2000 YÖK Doktora Bursları Projesi bu amaca yönelik olarak ülkemizin ihtiyaçları ve gelişim alanları dikkate alınarak uzun ve katılımcı bir yaklaşımla tasarlanmıştır. Bu program kapsamında ülkemizin öncelikli alanlarına yönelik 100 alanda 2000 doktoralı insan kaynağı yetiştirilecektir. Bu insan kaynaklarının istihdamı ise sadece akademiye yönelik olmayıp, özellikle kamunun ve özel sektörün de gelişimi odaklı süreçlerine de yöneliktir.

100/2000 YÖK Doktora Bursları Ne Zaman Verilmeye Başlayacak?

100/2000 YÖK Doktora Bursları projesi, 2022 yılı için çok yakın bir tarihte verilmeye başlanacaktır ve öğrencilere 4 yıl süreyle yılda 12 ay burs verilecektir.

Proje Kapsamında Verilecek Burs Miktarı Nedir?

Burs miktarı her yıl enflasyon oranına kıyasla bir artış yaşayacaktır. Bu nedenle net bir ücret aralığının verilmesi pek doğru değildir. Ancak 2022 yılı için ciddi bir artışın olduğunun altının çizilmesi gerekmektedir.

0 Yorum

Benzer İçerikler

BİLGİ KÖŞESİ
Michelin Yıldızı Nedir? Nasıl Alınır?